Giới thiệu về quảng cáo điện tử

Trung cấp

Lựa chọn đúng kênh quảng cáo trực tuyến cho doanh nghiệp

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Hiểu được lợi ích của 3 kênh quảng cáo trực tuyến: quảng cáo qua tìm kiếm, quảng cáo hiển thị và quảng cáo qua mạng xã hội
  • Tăng khả năng hiển thị của bạn trên các trang web có liên quan
  • Tương tác với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội
  • Biết được 4 bước giúp doanh nghiệp lên kế hoạch quảng cáo trên mạng xã hội
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học