Khoảnh khắc siêu nhỏ: tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi

Trung cấp

Biết đâu là khoảnh khắc phù hợp để tiếp cận khách hàng

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Phân biệt được giữa khoảnh khắc thông thường và khoảnh khắc bất chợt
  • Hiểu được 3 nguyên tắc chính giúp bạn thành công khi tiếp cận khách hàng
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học