Tạo hiện diện doanh nghiệp trên Google

Trung cấp

Giúp khách hàng dễ dàng tìm đến doanh nghiệp của bạn

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Hiểu về Google Doanh Nghiệp Của Tôi (GMB) và những tác dụng của công cụ này
  • Biết những mẹo hay và lời khuyên để sử dụng GMB hiệu quả nhất
  • Thực hành tạo GMB
  • Ứng dụng GMB vào kênh tìm kiếm khách hàng tiềm năng Google Tìm Kiếm
  • Tận dụng tối đa các ứng dụng của GMB
  • Tạo website hoàn toàn miễn phí với GMB
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học