Lên kế hoạch tiếp thị số - Phần 1: Làm chủ các kênh truyền thông trực tuyến

Cơ bản

Giúp doanh nghiệp xác định kênh trực tuyến phù hợp để lên kế hoạch tiếp thị số

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Hiểu được khái niệm Truyền thông trực tuyến
  • Biết được những lợi ích do Truyền thông trực tuyến mang lại cho doanh nghiệp và những “mất mát” khi doanh nghiệp không đầu tư Truyền thông trực tuyến
  • Hiểu và vận dụng được 6 kênh truyền thông trực tuyến cơ bản
  • Sử dụng được Google Trends: công cụ dự báo xu hướng tìm kiếm của người dùng
  • Tạo ra được nội dung đúng thời điểm khách hàng cần tìm kiếm qua từ khóa cho SEO hoặc SEM
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học