Mẹo đo lường mức độ thành công trực tuyến

Nâng cao

Những ứng dụng giúp theo dõi và đánh giá website và chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Hiểu được tại sao phải đo lường mức độ thành công
  • Hiểu được lợi ích của 3 ứng dụng giúp cách đánh giá trang web: Google Search Console, Google Analytics và Kiểm tra trang web của tôi
  • Đánh giá được hiệu quả của Google Doanh Nghiệp của tôi
  • Hiểu được 3 cách để theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học